Nahlížení do Seznamu listin

Potvrzuji, že jsem seznámen s Provozním řádem a Sazebníkem náhrad

 Povinné položky

Důležité informace

Na těchto stránkách můžete nahlédnout do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který od 1. 1. 2014 vede Notářská komora České republiky.

Zjistíte tak, zdali manželé uzavřeli smlouvu, kterou změnili svůj manželský majetkový režim od zákonného, a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zdali o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem.

Cena za jedno nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu je 30 Kč včetně DPH.

Samotný opis listiny (její obsah) poté na základě Vaší žádosti vydá kterýkoli notář. Za tento úkon náleží notáři odměna 300 Kč bez DPH (v případě, že je notář plátcem DPH, k částce se připočte náhrada za DPH) a neposkytuje ji Notářská komora České republiky.